Vero Concept Mimarlık olarak, mekanların, o mekanı kullananların psikolojisine doğrudan etkisi olduğuna inanıyoruz.

Ofis Tasarımları

Bu anlamda, günümüzün sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında, hızın getirdiği olumsuz etkilerin en aza indirilebildiği ofis tasarımlarının, “çalışan mutluluğu” üzerine ciddi etkileri olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde “mutlu personel verimli personeldir” anlayışıyla dizayn ettiğimiz yenilikçi ofislerde, çalışanların farklı mekansal kurgular içerisinde farklı tecrübeler yaşamasını öngörüp, monoton ofis hayatının sıkıcılığını yok ettirmeyi amaçlıyoruz.

Günümüz ofislerinde kurgulanan rahat ve fonksiyonel çalışma alanları, sosyalleşme ve dinlenme alanları, kitchenette’ler ve beyin fırtınası ile yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri alanlar, tasarımlarımızın vazgeçilmezidir. Bu anlamda yoğun çalışma saatleri, çalışanlar için aynı zamanda keyif alabildikleri, sosyalleşebildikleri ve rahatlayabildikleri zamanlara dönüşebilmekte.

Ofis fonksiyonunun doğru şekilde çalışabilmesi için en önemli konulardan birisi de aydınlatma. Mümkün olabildiğince bol gün ışığı kullanmayı amaçladığımız projelerimizde çalışma alanlarındaki aydınlatma elemanlarının doğru seçilmesine de özellikle önem veriyoruz. Bilgisayar başındaki çalışma ya da fiziki çalışma alanlarının doğru aydınlatılmasına, aydınlık ve yarı aydınlık alanların doğru çözümlenmesine dikkat ediyoruz.

Malzeme kullanımı açısından doğal ürünleri tercih etmeye gayret gösterirken hemen hemen her projemizde bitkilerin, yeşilin kullanımını özellikle önemsiyoruz. Son yıllarda özellikle tasarladığımız ofis binalarında “sürdürülebilirlik”te ön planda tutulmakta olup, şirketlerin bu konuya yaklaşımlarının son derece pozitif yönde geliştiğini görmekten mutlu olmaktayız. Enerji verimli, gri su kullanımı olan, güneş enerjisinden faydalanan, doğal havalandırma koşullarını sağlayan ofisler tasarlamaktayız. Ofis yapılarında enerjinin son derece yoğun kullanıldığını düşünürsek doğal kaynakların tüketimi açısından daha çok sürdürülebilir ve çevreci doğaya saygılı ofislerin tasarımlarının ne denli önemli olduğunu anlayabiliriz.

Ofis iç mekan tasarımlarımızda plansal kurguda ise, şirket faaliyet alanı ve çalışma yöntemi büyük önem kazanmakta. Kimi zaman tasarladığımız ofislerde personelin çalıştığı iş, yaptığı hizmet açısından mahremiyeti, tasarımın önceliği olurken, kimi zamanda yapılan işin kollektif bir çalışma gerektirmesi sebebiyle açık, ya da yarı seperasyonlu çalışma alanları kurgulamamız gerekmekte.

Bu anlamda yatırımcı isteklerini ve şirket işleyişini iyi analiz etmeye, aynı zamanda şirket kurumsal kimliğini yansıtabilen, ihtiyaca yönelik çözümler oluşturmaya devam ediyoruz.

Blog