Mimar, yaşadığımız yeri (ev, iş vs..), gereksinim duyduğumuz şekilde planlayan ve meydana gelmesinde gerekli olan uygulamaları ( iç mimar, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, inşaat mühendisi gibi..) düzenleyen kişidir.

Mimar aynı zamanda mekanı, hem işlevsel, hem de görsel yönden hoş bir hale getirecek şekilde tasarlar. Ayrıca bir mimarın diğer disiplinleri düzenleyip, yönlendirebilmesi ve yeterli iletişimi sağlayabilmesi için, mimarlık bilgisi dışında bu farklı farklı disiplinler için de ( iç mimar, peyzaj mimarı vs..), yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir. Yaşadığımız evlerden okullara, iş yerlerinden hastanelere, akınıza gelebilecek tüm yapılar ve bu yapıların çevresi mimarlığın çalışma sahasıdır.

İç mimarlık, bir yerleşim alanında bulunan kişiler için o alanın fonksiyonel, konstrüktif, görsellik kriterlerine uygun bir dizayn sunabilmek için çalışmalar yapan bir meslek koludur. Bir başka deyişle iç mimarlar, insanların kendilerince hayal ettikleri mekanlara kavuşabilmelerini sağlarlar.

İzmir Mimarlık’ın Amacı

Mimarlıkta, diğer mimarlık branşları ve mimarlık hizmetleriyle ilişkili disiplinler hakkında, geniş bir bilgi birikimi ve iletişimi olmalıdır. İzmir mimarlık, sahip olunması gereken tüm bu bilgi birikimine sahip olup, modernlikten ödün vermeden, her zaman en kaliteli olanı kendine hedef olarak belirlemiş bir mimarlık ofisidir. Proje dizaynı aşamasında, İzmir’ in modern kimliğiyle örtüşen, canlı ve dinamik bir çizgide ilerlemek, İzmir mimarlık ofisi için, her zaman asıl hedeflenen amaçtır.

İzmir Mimarlık Ofisleri

İzmir Mimarlık Ofisleri olarak hedef her zaman için, olabildiğince çok mekanda, en yaratıcı, en modern ve en kaliteli biçimde tasarlanan projelerin gerçekleşmesini sağlamaktır. İzmir mimarlık ofisleri ilkesi, daima müşteri memnuniyet sağlamak ve bu konuda ödün vermemektir.

Blog